Supervuxna

De är alla vuxnas gemensamma ansvar att upprätthålla en god och trygg stämning under festivalen. Nytt för festivalen 2019 är varje kör kan anmäla 1-2 vuxna som “supervuxna” och betala 0€ för deras deltagande.

En supervuxen hjälper till med att hålla utrymmen städiga och upprätthålla en god ordning.