Norbusangs uppgift är att

  • Skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela Norden ­bland annat genom den årliga festivalen Norbusang
  • Verka för utbyte av repertoar mellan länderna, samt för att det skapas ny nordisk repertoar för barn och ungdomar
  • Förmedla kunskap och erfarenheter för att främja ett medvetet utvecklingsarbete, både musikaliskt och pedagogiskt

Norbusangrådet

Rådet samlas för två möten per år.

Simon Djupsjöbacka
Ordförande
DUNK

Amanda Henriksson
Sekreterare
amanda@dunk.fi
DUNK

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är en sammansättning representanter som jobbar för att ungdomarnas röster skall höras såväl som på möten och under festivalerna.

Ordförande: Benjamin Kimpimäki (DUNK, FI)
Viceordförande: Marie Louise Brun-Jensen (FUK, DK)
Sekreterare: Johanna W. Hidle (Ung kirkesang, NO)
Digiansvarig: Jenny Aspström (UNGiKÖR, SV)

Övriga medlemmar:
Selma Holmquist (Ung kirkesang, NO)
Rosanna Halttunen (DUNK, FI)
Olivia Halttunen (DUNK, FI)
Elisabet Ekberg (UNGiKÖR, SV)
Rasmus Eriksson (RUM, SV)
Veiga Dís Hansdóttir (KÓRÍS, IS)
Lára Rós Fridriksdóttir (KÓRÍS, IS)
Marie Louise Brun-Jensen (FUK, DK)
Jemimah Njoroge (FUK, DK)

Finland

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland
www.dunk.fi

Norge

Ung i Kor
www.ungikor.no

Ung Kirkesang
www.sang.no

Sverige

UNGiKÖR – Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund
www.ungikor.se

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
www.rum.se

Danmark

FUK – Folkekirkens Ungdomskor
www.fuk.dk

Island

KORIS

2020

Vårmøte: Nyköping, Sverige
Festival: 20-24 maj, Nyköping, Sverige
Høstmøte: Helsingfors, Finland

2021

Vårmøte: Island
Festival: 12-16 maj, Roskilde, Danmark
Høstmøte: Finland

2022

Vårmøte: Sverige
Festival:25-29 maj, Inderøy, Norge
Høstmøte: Danmark