Norbusangs uppgift är att

  • Skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela Norden ­bland annat genom den årliga festivalen Norbusang
  • Verka för utbyte av repertoar mellan länderna, samt för att det skapas ny nordisk repertoar för barn och ungdomar
  • Förmedla kunskap och erfarenheter för att främja ett medvetet utvecklingsarbete, både musikaliskt och pedagogiskt

Norbusangrådet

Rådet samlas för två möten per år.

Simon Djupsjöbacka
Ordförande
DUNK

Amanda Henriksson
Sekreterare
amanda@dunk.fi
DUNK

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är en sammansättning representanter som jobbar för att ungdomarnas röster skall höras såväl som på möten och under festivalerna.

President: Benjamin Kimpimäki
Vicepresident: Leo Wahlqvist
Sekretær: Johanna W. Hidle

Övriga medlemmar:

Selma Holmquist (Ung kirkesang, NO)
Elisabet Ekberg (UNGiKÖR, SV)
Rasmus Eriksson (RUM, SV)
Veiga Dís Hansdóttir (KÓRÍS, IS)
Lára Rós Fridriksdóttir (KÓRÍS, IS)
Marie Louise Brun-Jensen (FUK, DK)
Jemimah Njoroge (FUK, DK)

Finland

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland
www.dunk.fi

Norge

Ung i Kor
www.ungikor.no

Ung Kirkesang
www.sang.no

Sverige

UNGiKÖR – Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund
www.ungikor.se

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
www.rum.se

Danmark

KORLIV – Folkekirkens Kororganisation
www.korliv.dk

norbusang@korliv.dk

Island

KÓRÍS, TKÍ