Norbusangs uppgift är att

  • Skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela Norden ­bland annat genom den årliga festivalen Norbusang
  • Verka för utbyte av repertoar mellan länderna, samt för att det skapas ny nordisk repertoar för barn och ungdomar
  • Förmedla kunskap och erfarenheter för att främja ett medvetet utvecklingsarbete, både musikaliskt och pedagogiskt

Norbusangrådet

Rådet samlas för två möten per år.

Amanda Henriksson
Sekreterare
amanda@dunk.fi
DUNK

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är en sammansättning representanter som jobbar för att ungdomarnas röster skall höras såväl som på möten och under festivalerna.

Selma Holmquist (NO)
Johanna W. Hidle (NO)
Benjamin Kimpimäki (FI)
Rosanna Halttunen (FI)
Martin Enkvist (SE)
Veiga Dís Hansdóttir (IS)
Lára Rós Fridriksdóttir (IS)

Finland

DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland
www.dunk.fi

Nuorten Kuoroliitto (SULASOL)
www.nuortenkuoroliitto.fi

Norge

Ung i Kor
www.ungikor.no

Ung Kirkesang
www.sang.no

Sverige

UNGiKÖR – Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund
www.ungikor.se

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter
www.rum.se

Danmark

FUK – Folkekirkens Ungdomskor
www.fuk.dk

Island

KORIS