Norbusang: Barn- och ungdomskörsång i Norden

Om Norbusang

Norbusang är en sammanslutning av de nordiska ländernas körorganisationer för barn och ungdomar. Varje år arrangeras en stor festival i ett av de nordiska länderna.

Norbusangs uppgift är att:
  • Skapa kontakter mellan unga korister och körledare från hela Norden ­ bland annat genom den årliga festivalen Norbusang.
  • Verka för utbyte av repertoar mellan länderna, samt för att det skapas ny nordisk repertoar för barn och ungdomar.
  • Förmedla kunskap och erfarenheter för att främja ett medvetet utvecklingsarbete, både musikaliskt och pedagogiskt

Den årliga festivalen Norbusang

Sedan 1987 träffas varje år hundratals barn och ungdomar på körfestivalen Norbusang i en nordisk stad. Festivalen är ett hektiskt tredagarsarrangemang där man sjunger under ledning av kända körledare från de olika länderna. De unga deltagarna delas in i olika körgrupper, där man sjunger allt från klassiskt och folkmusik till pop, jazz, gospel och nykomponerad modern musik. Ofta arbetar man också sceniskt i körgrupperna.

Inte bara för de unga

Vid sidan av körgrupperna på Norbusang hålls seminarier och träffar för körledare från de olika länderna. Föreläsningar och diskussioner kring musik och pedagogik ger både fördjupade kunskaper och inspiration i det vardagliga arbetet.

Tidigare Norbusang-festivaler

Annat:

Läs mer om tidigare festivaler i vår jubileumsbroschyr (pdf 4.2 MB)

Logotyp

Ladda ned olika varianter av Norbusangs logotyp i eps och png-format