Norbusang: Barn- och ungdomskörsång i Norden

Norbusangrådet

Norbusangrådet består av representanter for 8 medlemsorganisasjoner, alle barne- og ungdomskororganisasjoner fra de nordiske landene. Formålet med Norbusangrådets aktiviteter er å skape kontakt mellom unge korister og korledere fra hele Norden. Det skjer bl.a. gjennom den årlige Norbusangfestivalen for barn og unge som arrangeres på skift mellom de nordiske landene. Norbusangrådet jobber også for at det skal utvikles nytt nordisk repertoar for barn og ungdom, og det er fokus på å formidle nordisk repertoar på tvers av landegrensene.

Norbusangrådet setter, gjennom sine årlige møter og kurs, fokus på de nordiske språkene og verdiene. Rådet møtes 2 ganger årlig, og formålet med møtene er å vedlikeholde og utvikle rådsmedlemmenes forståelse og kunnskaper om det nordiske samarbeidet. På denne måten får de redskaper til å skape interesse for det nordiske perspektivet hos korlederne og korsangerne i sin organisasjon slik at dette fokuset kan inngå i de enkelte korenes arbeid: ved deltakelse i Norbusangfestivalen, ved korbesøk i andre nordiske land og ved bruk av nordisk repertoar. Møtene tilrettelegges slik at de fremmer viten og erfaringer i å utvikle korarbeid på et nordisk grunnlag, både musikalsk og pedagogisk.