Finlands Ungdomskör (FI)

Den nylanserade kören Finlands Ungdomskör (Suomen Nuorisokuoro) är en tvåspråkig (svenska-finska) nationell kör som leds av Elisa Huovinen. Finländsk, nordisk och baltisk musik utgör grundstommen för körens repertoar, men kören tar sig fördomsfritt an många olika musikstilar från olika kulturer.

The newly launched choir Finlands Ungdomskör (Suomen Nuorisokuoro) is a bilingual (Swedish-Finnish) national choir led by Elisa Huovinen. Finnish, Nordic and Baltic music makes up the foundation of the choir’s repertoire. The choir also undertakes various genres from different cultures in an open-minded way.

Nidarosdomens jentekor (NO)

Nidarosdomens jentekor hører til Nidaros domkirke i Trondheim, Norge og har totalt ca 75 medlemmer. Jentekoret har status som et av Norges ledende jentekor og kjennetegnes ved høy kunstnerisk kvalitet, stor musikalsk variasjon og nytenkende programmering. Anita Brevik er korets kunstneriske leder og dirigent.

Nidarosdomens Jentekor is a part of Nidaros domkirke in Trondheim, Norway and has around 75 singers. The choir has the reputation as one of Norway’s leading girls’ choir and is characterized by high artistic quality, large musical variation and innovative program. Anite Brevik is the choir’s artistic leader and conductor.

Vendelsö Ungdomskör (SE)

Vendelsö Ungdomskör (13-18 år) och Stora Barnkören (10-12 år) är två körer från Vendelsö kyrka, Svenska kyrkan i Haninge. De sjunger en blandad repertoar som klassiskt, gospel, visa och pop med fokus på sångglädjen och gemenskap. De framträder regelbundet i gudstjänster, konserter och musikaler.

Vendelsö Ungdomskör (13-18 years) and Stora Barnkören (10-12 years) are two choirs from Vendelsö kyrka, Svenska Kyrkan in Haninge. They sing a mixed repertoire of classical music, gospel and pop music with their focus on the joy of singing and fellowship. They perform regularly in church service, concerts and musicals.

Erinaq (GL)

Erinaq är barnkörsammanslutningen Meeqqat Erinarsoqatigiit Ikinngutaat’s projektkör, som denna gång består av sju sångare. Kören leds av Arnaq Petersen och Maali Hermansen.

Erinaq is a project choir by children’s choir association Meeqqat Erinarsoqatigiit Ikinngutaat. The choir consists of seven singers and is led by Arnaq Petersen and Maali Hermansen.

Exodus (NO)

Exodus er kor for barn og ungdommer fra 6. klasse og oppover. De er tilknyttet Den norske kirke i Skjeberg i Østfold i Norge, og synger på gudstjenester, konserter og andre arrangementer.

Exodus is a children and youth choir with singers from sixth grade up. They are a part of the Norwegian church of Skjeberg in Østfold, Norway and perform at worships, concerts and other arrangements.

Granhultskören (FI)

Granhultskören verkar vid Granhultsskolan i Grankulla, Finland. Totalt sjunger ca. 100 barn i skolans körer och med på Norbusang är körens äldsta sångare.

Granhultskören is active at Granhultsskolan in Grankulla, Finland. The choir has a total of about 100 singers in the school’s choirs and at Norbusang the oldest of the choir’s singers participate.

Kalimba (FI)

Kalimba är en rytmkör för barn i åldern 9-13 som verkar inom Musik- och Kulturskolan Sandels.

Kalimba is a rhythm choir for children in the age 9-13 years. The choir is active within Sandels’ school of music and arts.

Toneklang (NO)

Toneklang er et barne- og ungdomskor fra Lillestrøm i Norge. Vi har 25-30 medlemmer i alderen 10-15 år, og er en del av Lillestrøm kirkes barnekor som ble stiftet i 1961. Vi er en glad gjeng jenter og gutter som elsker å synge.  Dirigent er Børre Velsrud.

Toneklang is a children and youth choir from Lillestrøm, Norway. We have 25-30 singers in the age 10-15 years. The choir is a part of Lillestrøm kirkes children’s choir that was established in 1961. We are a happy group of girls and boys that loves to sing. The choir is conducted by Børre Velsrud.

Sandurkören (FI)

Sandurkören, som kommer från Musik – och kulturskolan Sandels i Helsingfors och består av 22 flickor i åldern 10-16 år, startade hösten 2013 med sin dirigent Ann-Catrin Wulff. Sandurkören sjunger 2-3 stämmiga sånger från olika länder på upp till 12 språk samt finlandssvenska barn – och ungdomssånger.

Sandurkören comes from Sandels’ school of music and arts in Helsinki. The choir was started in the autumn of 2013 with their conductor Ann-Catrin Wulff, and has 22 girl singers in the age 10-16 years. They sing 2-3 harmonized songs from different countries and in up to 12 different languages. Sandurkören also sing Finnish-Swedish children and youth songs.

Sing It Out Loud (FI)

Sing It Out Loud är en showkör som verkar inom Musik- och Kulturskolan Sandels. Kören framför olika slag av rytmmusik.

Sing It Out Loud is a show choir that is active within Sandels’ school of music and arts. The choir perform various kinds of rhythm music.

Stúlknakór Húsavíkur (IS)

Vi är en flickkör från norra Island. Vi sjunger för det mesta lätt populärmusik och vi uppträder också på en hel del konserter med olika artister.

We are a girls choir from the north of Iceland. We mostly sing light popular music but we also take part in all kinds of concerts with various artists.

Spektrum Teens (SE)

En ungdomskör som jobbar med olika musikstilar, allt från klassiskt till rock och från afrikanskt till jazz. Kören framträder i olika konserter, i samband med uppdragssjungningar samt i egna konsert- och musikalproduktioner.

A youth choir that works with different music genres, taking on everything from classical and African music to rock and jazz. The choir performs in different concerts but also in their own concert and musical productions.

Starla Song Group (FI)

Starla Song Group är en kör för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. Vi är en del av Jakobstadstadsnejdens musikinstitut.

Starla Song Group is a choir for young people in the secondary and upper secondary school age. They are a part of Jakobstadsnejdens musikinstitut.

Sävedalens Ungdomskör (SE)

Sävedalens ungdomskör är en kör i Sävedalens församling, Svenska kyrkan, som ligger strax utanför Göteborg. Kören består av ca 25 sångare killar och tjejer i blandade ålder. De sjunger blandad repertoar men med tonvikt på pop och gospel.

Sävedalens ungdomskör is a Swedish church choir from the parish of Sävedalen, which is located right outside of Göteborg. It has around 25 singers in mixed ages, both boys and girls. The choir sings a mixed repertoire with an emphasis on pop and gospel music.

Ocarina (FI)

Ocarinakören består av barn- och ungdomskören i Borgånejdens musikinstitut. Kören har fyra grupper: träningskören, flick- och pojkkörer och ungdomskören. Körerna är tvåspråkiga.

Ocarina choir is made up of the children and youth choir in Borgånejdens institute of music. The choir consist of four groups: the training choir, girls’ and boys’ choir and the youth choir. The choirs are bilingual.

Vejen Kirkes Juniorkor (DK)

Vi är nybegyndere – ivrige – spontane – glade – nysgerrige Vejen Kirkes Juniorkor.

We are beginners – eager – spontaneous – happy and curious Vejen Kirkes Juniorkor.

Västersundoms skolas Elevkör (FI)

Kören fungerar vid Västersundoms skola och uppträder främst vid skolans olika tillställningar men även runt om i Vanda på olika tillfällen. Dirigent är Mia Makaroff.

The choir is active at Västersundoms skola and is conducted by Mia Makaroff. They perform mainly at the school’s events but also at various occasions around Vantaa.

Väsby musikklass 9M (SE)

Vi är en härlig musikklass, full av energi, som sjungit ihop sedan årskurs 4. Vi består av 19 positiva, sociala  tjejer med fin gemenskap och vi ser fram emot att få lära känna nya människor.

We are a lovely music class full of energy and we have been singing together since fourth grade. The choir has 19 positive and social girl singers and we are looking forward to get to know new people.

Soundwaves (FI)

Soundwaves är en ungdomskör från Vanda som består av 12 sångare i åldern 16-23. Vi sjunger en blandad repertoar med tonvikt på rytmisk musik och a capella.

Soundwaves is a youth choir from Vantaa that has twelve singers in the age 16-23 years. We sing a mixed repertoire with a focus on rhythm music and a cappella.

UV-Sound (FI)

Kören består av Borgå svenska domkyrkoförsamlings aktiva ungdomar som samlas ihop till olika projekt. Vi sjunger mycket svängig musik. Gospel, andlig musik.

The choir consist of the active youth in Borgå svenska domkyrkoförsamling that is gathered together for various projects. We sing a lot of groovy music, gospel and spiritual music.

Pure Voices (FI)

Pure Voices är en blandad kör som har sina rötter i rytmmusiken. Kören riktar sig till ca 16 – 20 åringar. Kören jobbar med både sångensemble och körmusik, med tyngdpunkt i rytmmusiken. Pure Voices samarbetar med banden vid MIK och uppträder bl.a. på popkonserter. Kören sjunger också svängande a cappella material.

Pure Voices is a mixed choir with their roots in rhythm music. The choir targets young people in the age 16-20 years. Pure Voices work with both ensemble singing and choir music, with a focus on rhythm music. They cooperate with the bands at MIK and perform at pop concerts. The choir also sing groovy a cappella material.

Con Brio (FI)

Con Brio är en ungdomskör från Vanda som består av 12 sångare i åldern 13-16 år. Kören sjunger en blandad repertoar med tonvikt på rytmisk musik.

Con Brio is a youth choir from Vantaa that has twelve singers in the age 13-16 years.They sing a mixed repertoire with a focus on rhythm music.