Team

Norbusangrådet

Hanna Mannerström (DUNK), ordförande
Amanda Henriksson (DUNK), sekreterare

DUNK agerar värd för Norbusangs sekretariat åren 2018-2022.

Norbusangfestivalen 2019

Miira Holländer (DUNK), evenemangsproducent
Martin Enroth (DUNK), verksamhetsledare

Kontaktformulär