Kontakt


    Norbusangrådet

    DUNK var värdar för sekretariatet åren 2018-2022.

    Norbusang 2023

    Festivalen 2023 produceras av Ung i kör (Sverige) www.ungikor.se.

    Ordförande är Edward Eklöf.