Norbusang 2020

Land: Sverige
Stad: Nyköping
Datum: 20-24 maj
Arrangör: UNGiKÖR

Norbusang 2021

Land: Danmark
Stad: Roskilde
Datum: 12-16 maj
Arrangör: FUK – Folkekirkens Ungdomskor

Norbusang 2022

Land: Norge
Stad: Inderøy
Datum: 25-29 maj
Arrangör: Ung kirkesang