Special guests

På svenska

Musta lammas (‘det svarta fåret’) består av tjugofyra passionerade yrkesmusiker från huvudstadsregionen, som har arbetat tillsammans sedan 2016. Kören är specialiserad på så kallad rytmmusik, vilket innebär till exempel pop, jazz, rock, blues och funk. Musta lammas musik är en läcker blandning av egna kompositioner och fyndigt arrangerade covers. Namnet ‘Musta lammas’ hänvisar till körens banbrytande position inom det finska körfältet. Gruppen vill skaka på uppfattningen om vad högklassig körmusik kan vara, och inspirera andra till att skapa något nytt.

Musta lammas har på en kort tid utmärkt sig bland de intressantaste a cappella -aktörerna i landet. Under det senaste året har kören setts som huvudakt på bland annat SingStrong-festivalen i New York och Vasa Körfestival. I juni 2017 vann Musta lammas första pris i danska Aarhus Vocal Festivals körtävling, samt ett specialpris för tävlingens bästa arrangemang. Kören leds av Ida Olsonen.

In English

Musta lammas equals irresistible grooves and delicious soundscapes. The choir consist of 24 professional musicians from Helsinki, Finland, that have been working together since the group was founded in early spring 2016. During the last year, Musta lammas has seen headlining festivals such as SingStrong i New York and the Vasa Choir Festival. In 2017, the choir won first prize at the Aarhus Vocal Festival (DK) choir competition, as well as a special prize for the most innovative arrangement.

All of Musta lammas music is custom written for the group and varies from original songs to tasty re-arrangements. The group is specialized in so-called rhythmic music, meaning pop, jazz, rock, blues and funk – to name a few. Musta lammas is Finnish for “black sheep”, pointing at their position as groundbreakers within the Finnish choir scene. The choir combines a passion for rhythmic music with high-leveled musicianship. Musta lammas was founded and is led by Ida Olsonen.

Suomeksi

Musta lammas on Suomen a cappella -kentän kiinnostavimpia tulokkaita. Kahdenkymmenenneljän ammattimuusikon muodostama ilmaisuvoimainen kuoro groovaa ja soi tiukasti yhteen bändin tavoin. Kuoro on erikoistunut niin sanottuun rytmimusiikkiin, johon luetaan muun muassa pop, jazz, rock, blues ja funk. Ryhmän ohjelmisto on herkullinen sekoitus omia kappaleita ja maukkaita uudelleensovituksia. Viime vuoden aikana ryhmä on nähty muun muassa pääesiintyjänä New Yorkissa SingStrong-festivaalilla ja Vaasan kuorofestivaalilla.

Vuonna 2017 Musta lammas voitti tanskalaisen Aarhus Vocal Festivalin kuorokilpailun, saaden myös erityispalkinnon kilpailun parhaasta sovituksesta. Mustaa lammasta johtaa Ida Olsonen.

På svenska

Exaudio är en finlandssvensk projektdamkör för kvinnor med sångarvana och musikalisk experimentlust. Sångarna engageras för ett projekt i taget och kören övar under några veckoslutsperioder per år. Exaudio består av ca 20 kvinnor från hela Svenskfinland.

Exaudio har genom åren framfört många nyskapande och tvärkonstnärliga konserthelheter. I november 2018 deltog Exaudio i sin första tävling, Praga Cantat, i vilken kören vann damkörsklassen och tilldelades guld också i klassen för sakral musik. Därtill fick Exaudio specialomnämnande för bästa framförda version av den obligatoriska sången. År 2013 beviljades kören Evert Ekroth-priset av Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. Hösten 2019 kommer Exaudio att premiäruppföra sitt nya projekt, för vilket kören beställt nya kompositioner av Juhani Komulainen och Mari Sainio.

Körens dirigeras sedan starten år 2008 av Hanna Kronqvist.

In English

Exaudio is a Finnish Swedish-speaking female choir for experienced and adventurous singers. The choir works in a project-based manner and only practices during a few weekends per year. Exaudio consists of approximately 20 women from different parts of Swedish-speaking Finland. Several of the singers simultaneously participate in other choirs or orchestras.

Over the years, Exaudio has performed in several innovative concerts, often in collaboration with artists from different genres. In November 2018, Exaudio participated in it’s first choir competition, Praga Cantat, in which Exaudio won the female choir category and received a gold banner in the category for sacred music, as well. Exaudio also received a special prize for best version of the compulsory song. In 2013, Exaudio received the Evert Ekroth-prize, awarded by FSSMF. In the fall of 2019, Exaudio will present its new project, which includes new compositions, written on commission by Juhani Komulainen and Mari Sainio.

Since the start in 2008, Exaudio’s conductor is Hanna Kronqvist.

Suomeksi

Exaudio on palkittu suomenruotsalainen projektikuoro. Kuorossa laulavat kokeneet naislaulajat, joita yhdistää musikaalinen kokeilunhalu. Kuoron toimintatapana on toteuttaa projektiluontoisesti yksi konserttikokonaisuus vuosittain, mitä varten kuoro kokoontuu harjoittelemaan intensiivisinä harjoitusviikonloppuina. Exaudiossa laulaa noin 20 laulajaa edustaen kaikkia suomenruotsalaisia alueita Suomessa.

Reilun 10-vuotisen toimintansa aikana Exaudio on esittänyt useita uutta luovia poikkitaiteellisia konserttikokonaisuuksia. Marraskuussa 2018 Exaudio osallistui ensimmäisen kerran kansainväliseen kuorokilpailuun Praga Cantat, voittaen naiskuoroluokan ja saaden kultaa myös sakraalin musiikin sarjassa. Lisäksi Exaudio palkittiin naiskuoroluokan pakollisen numeron parhaasta esityksestä. Vuonna 2013 Exaudio vastaanotti Evert Ekroth -palkinnon, jonka myönsi Finland Svenska Sång- och Musikförbund.

Syksyllä 2019 Exaudio tulee esittämään uuden projektinsa tuotannon, mitä varten kuoro on mm. tilannut uutta musiikkia Juhani Komulaiselta ja Mari Sainiolta.
Kuoron taiteellisena johtajana toimii Hanna Kronqvist, joka on johtanut kuoroa sen toiminnan alusta, vuodesta 2008, lähtien.