Special guests

På svenska

Musta lammas (‘det svarta fåret’) består av tjugofyra passionerade yrkesmusiker från huvudstadsregionen, som har arbetat tillsammans sedan 2016. Kören är specialiserad på så kallad rytmmusik, vilket innebär till exempel pop, jazz, rock, blues och funk. Musta lammas musik är en läcker blandning av egna kompositioner och fyndigt arrangerade covers. Namnet ‘Musta lammas’ hänvisar till körens banbrytande position inom det finska körfältet. Gruppen vill skaka på uppfattningen om vad högklassig körmusik kan vara, och inspirera andra till att skapa något nytt.

Musta lammas har på en kort tid utmärkt sig bland de intressantaste a cappella -aktörerna i landet. Under det senaste året har kören setts som huvudakt på bland annat SingStrong-festivalen i New York och Vasa Körfestival. I juni 2017 vann Musta lammas första pris i danska Aarhus Vocal Festivals körtävling, samt ett specialpris för tävlingens bästa arrangemang. Kören leds av Ida Olsonen.

In English

Musta lammas equals irresistible grooves and delicious soundscapes. The choir consist of 24 professional musicians from Helsinki, Finland, that have been working together since the group was founded in early spring 2016. During the last year, Musta lammas has seen headlining festivals such as SingStrong i New York and the Vasa Choir Festival. In 2017, the choir won first prize at the Aarhus Vocal Festival (DK) choir competition, as well as a special prize for the most innovative arrangement.

All of Musta lammas music is custom written for the group and varies from original songs to tasty re-arrangements. The group is specialized in so-called rhythmic music, meaning pop, jazz, rock, blues and funk – to name a few. Musta lammas is Finnish for “black sheep”, pointing at their position as groundbreakers within the Finnish choir scene. The choir combines a passion for rhythmic music with high-leveled musicianship. Musta lammas was founded and is led by Ida Olsonen.

Suomeksi

Musta lammas on Suomen a cappella -kentän kiinnostavimpia tulokkaita. Kahdenkymmenenneljän ammattimuusikon muodostama ilmaisuvoimainen kuoro groovaa ja soi tiukasti yhteen bändin tavoin. Kuoro on erikoistunut niin sanottuun rytmimusiikkiin, johon luetaan muun muassa pop, jazz, rock, blues ja funk. Ryhmän ohjelmisto on herkullinen sekoitus omia kappaleita ja maukkaita uudelleensovituksia. Viime vuoden aikana ryhmä on nähty muun muassa pääesiintyjänä New Yorkissa SingStrong-festivaalilla ja Vaasan kuorofestivaalilla.

Vuonna 2017 Musta lammas voitti tanskalaisen Aarhus Vocal Festivalin kuorokilpailun, saaden myös erityispalkinnon kilpailun parhaasta sovituksesta. Mustaa lammasta johtaa Ida Olsonen.

På svenska

Exaudio är en finlandssvensk projektdamkör för kvinnor med sångarvana och musikalisk experimentlust. Sångarna engageras för ett projekt i taget och kören övar under några veckoslutsperioder per år. Exaudio består av ca 20 kvinnor från hela Svenskfinland. Flera av sångarna är samtidigt medlemmar i andra körer och musikföreningar.

Exaudio har genom åren framfört många nyskapande och tvärkonstnärliga konserthelheter. I november 2018 deltog Exaudio i sin första tävling, Praga Cantat, i vilken kören vann
damkörsklassen och tilldelades guld också i klassen för sakral musik. Därtill fick Exaudio
specialomnämnande för bästa framförda version av den obligatoriska sången. År 2013 beviljades kören Evert Ekroth-priset av Finlands Svenska Sång- och Musikförbund.
Hösten 2019 kommer Exaudio att premiäruppföra sitt nya projekt, för vilket kören beställt nya kompositioner av Juhani Komulainen och Mari Sainio.

Körens dirigeras sedan starten år 2008 av Hanna Kronqvist.