General Data Protection Regulation

För god kommunikation, trivsel och säkerhet samlar Norbusangfestivalen in följande information om personer som deltar i festivalen.

Vuxna (dirigenter, medföljande vuxna)

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Eventuella dieter, allergier och hälsotillstånd som påverkar vistelsen

Barn och ungdomar

  • För- och efternamn
  • Eventuella dieter, allergier och hälsotillstånd som påverkar vistelsen

Vad används informationen till? 

1. Säkerhet
Säkerhetsarrangemangen kring att ordna en festival är mycket strikta vilket bland annat innebär att festivalarrangören måste känna till varenda person som deltar enligt för- och efternamn. På festivalen övernattar deltagare på skolgolv och arrangören måste känna till vem som övernattar i vilket rum ifall av utrymning.

2. Kommunikation
Innan festivalen kontaktas i huvudsak körens kontaktperson. Under festivalen kontaktas vid behov även medföljande vuxna.

3. Trivsel
Information om dieter, allergier och hälsotillstånd samlas in för att festivalen skall kunna erbjuda varje deltagare en trevlig och inkluderande festivalupplevelse.

Hur länge sparas informationen?

Den enda informationen som sparas efter festivalen är kontaktuppgifterna till körens kontaktperson. Kontaktpersonens uppgifter raderas efter följande festival. Alla övriga personuppgifter raderas när festivalen är avslutad.

Vid frågor kontakta Martin Enroth (Data Protection Officer), martin@dunk.fi
Arrangör för festivalen 2019 är DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland.