Förlängd anmälningstid

Eftersom det finns körer som meddelat att de av olika skäl önskar extra tid för att kunna anmäla sig har vi förlängt anmälningstiden till festivalen.

Din kör kan anmäla sig till festivalen fram till 31 december.

I skrivande stund har 18 körer från alla de nordiska länderna har anmält sig till Norbusang 2019. En av dem är Sandurkören från Helsingfors, Finland (bilden).

“Sandurkören, som kommer från Musik – och kulturskolan Sandels i Helsingfors och består av 22 flickor i åldern 10-16 år, startade hösten 2013 med sin dirigent Ann-Catrin Wulff. Sandurkören sjunger 2-3 stämmiga sånger från olika länder på upp till 12 språk samt finlandssvenska barn – och ungdomssånger, och kören har uruppfört flera av sin dirigents sånger. Sandurkören deltog i Norbusang 2015 i Esbo, i april 2019 åker kören till Holland och en del av kören deltar i Norbusang 2019 i Borgå.”

Anmäl din kör HÄR.

Related posts