Onsdag 25. mai:

 • Middag fra kl.17.00
 • Åpningsforestilling i Sakshaug kirke kl.19.00
 • Chill-out og aktiviteter

Torsdag 26. mai:

 • Workshops
 • Korenes pop-up konserter
 • Fellesverk
 • Grilling, bading og aktiviteter på Sundsand

Fredag 27. mai:

 • Workshops
 • Korenes konsert i Sakshaug kirke og Akset kultursal
 • Fellesverk
 • Chill-out og aktiviteter

Lørdag 28. mai:

 • Generalprøver
 • Festkonsert i Sakshaug kirke. Her fremføres fellesverket og hver workshop har sin avdeling
 • Korenes pop-up konserter
 • Diskotek og ungdomslounge

Søndag 29.mai:

 • Hjemreise etter frokost