Sangsyklus for unisont kor og ungdomskor SAB

Tekst: Kari Stai
Musikk: Bjørn Bratsberg

Fellesverk til Norbusang Inderøy 2022 har tittelen «Størst av alt». Vi vil møte tekster om kjærlighet i mange former – medmenneskelig kjærlighet, kjærlighet til oss selv, til naturen, ulike dimensjoner i kjærligheten, tilpasset unge mennesker. Musikken vil preges av det tekstlige og sjangermessig balansere i spenningsfeltet jazz, samtidsmusikk og kirkemusikk. Rytmisk spenst, bruk av ostinater og spennende harmonikk. Ett hovedfokus er mestringsfølelse – alderstilpassede stemmer. Noe unisont for de yngste, opp mot SSAAB for de eldste og mest erfarne sangerne. Instrumentariet består av orgel, piano, synth, kontrabass og perkusjon. Verket får en varighet på ca 15 minutter, og deler av verket kan også brukes separat.

Tekstforfatter og komponist har begge tilhørighet på Inderøy.

Dirigent for fellesverket vil være Siv Anette Lorentzen (dirigent for Vivace barne- og ungdomskor, Inderøy).