Norbusang har blitt avlyst to ganger pga restriksjoner og covid-19, men vi håper og tror at Norbusang skal bli realitet i 2022! Ung kirkesang (NO) og Vivace barne- og ungdomskor er godt i gang med planleggingen, og vi inviterer til Inderøy (Trøndelag, Norge) 25. mai – 29. mai 2022.

Norbusang.org vil bli fortløpende oppdatert, så følg med!