Flickr: Visit Porvoo

Pop up-konsert

On stage:
Granhultskören (FI)
Ocarina (FI)
Västersundoms skolas elevkör (FI)

Approx. 45 mins