www.grand.fi

Mosaikkonsert

On stage:
Pure Voices (FIN)
Sing It Out Loud (FIN)

Denna konsert är ett unikt samarbete mellan de två körerna från Musikinstitutet Kungsvägen (Esbo) och Musik- och kulturskolan Sandels (Helsingfors).

This concert is a unique collaboration between the two choirs from Musikinstitutet Kungsvägen (Espoo) and Musik- och kulturskolan Sandels (Helsinki).

Approx. 50 mins.

Köp din biljett via grand.fi