www.exaudio.fi

Gästkonsert med Exaudio

Exaudio är en finlandssvensk projektdamkör för kvinnor med sångarvana och musikalisk experimentlust. Sångarna engageras för ett projekt i taget och kören övar under några veckoslutsperioder per år. Exaudio består av ca 20 kvinnor från hela Svenskfinland. Flera av sångarna är samtidigt medlemmar i andra körer och musikföreningar.

Exaudio har genom åren framfört många nyskapande och tvärkonstnärliga konserthelheter. I november 2018 deltog Exaudio i sin första tävling, Praga Cantat, i vilken kören vann damkörsklassen och tilldelades guld också i klassen för sakral musik. Därtill fick Exaudio specialomnämnande för bästa framförda version av den obligatoriska sången. År 2013 beviljades kören Evert Ekroth-priset av Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. Hösten 2019 kommer Exaudio att premiäruppföra sitt nya projekt, för vilket kören beställt nya kompositioner av Juhani Komulainen och Mari Sainio.

Körens dirigeras sedan starten år 2008 av Hanna Kronqvist.

Approx. 50 min