Viktiga datum

Början av februari 2020
Anmälan har stängt. Vi ber anmälda körer om följande information:
– definitivt antal korister, antal vuxna och körledare
– samtligas namn, kostallergier, storlek för t-shirt och om de kan vara med på bild
– sånger ni kommer att uppträda med i er kortare konsert
-körens ankomsttid onsdag 20 maj
-körens avresetid söndag 24 maj
– fakturaadress

28 februari 2020
Sista datum för uppdatering av antal deltagare. Nu betraktas er anmälan som bindande för detta antal. Deltagaravgift återbetalas efter detta datum endast mot uppvisande av läkarintyg.

Början av mars
Fakturor/Reikning skickas ut.  Körerna får besked om vilken workshop ni fått. Eventuella noter skickas ut via e-post.

15 april
Förfallodag för betalning deltagaravgift.

Maj 2020
Festivalschema och den sista informationen inför festivalen skickas ut.

20-24 maj – FESTIVAL!

Försäkring

Varje deltagare behöver ha en egen ansvarsförsäkring och reseförsäkring om något skulle hända under festivalen eller på väg till eller från den. Kontrollera att era deltagare har försäkring innan avresa.

UNGiKÖR försäkrar alla som arbetar i projektorganisationen, anställda och ideella  volontärer och funktionärer.

Avbokningsvillkor

Efter den 28 februari när ni justerat antal deltagare betraktas er anmälan som bindande. Fakturor skrivs och skickas.

Deltagaravgift återbetalas vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg som ska inkomma i samband med insjuknandet som förhindrar deltagande. Läkarintyg som inkommer i efterhand behandlas inte. 

UNGiKÖR återbetalar inte deltagaravgift om resor blivit inställda så att ni inte kan ta er fram till festivalen. Deltagare ansvarar själva för reseförsäkring.