Biljetter / Tickets

De efterfrågade billjetterna är nu till salu. Tickets for Norbusang 2019 are now for sale!

Ifall en konsert kräver att du köper en biljett nämns det skilt i evenemangen. Biljetterna finns nu att köpa via grand.fi (mosaikkonserter) och taidetehdas.fi (festkonserten). Vänligen notera att det finns begränsat med publikplatser till konserterna.

Ifall du deltar med din kör behöver du inte köpa skilda biljetter till konserterna.

In case a concert requires a ticket you’ll find that mentioned in the event. Get your tickets via grand.fi (mosaic concerts) and taidetehdas.fi (final concert). Please note that there is limited seating.

If you are attending the festival with your choir you do not need to buy separate concert tickets.

Related posts