Tyvärr! Festivalen är fullbokad.

Vi har ett större antal körer på reservlistan än vi räknar med kommer att få plats på festivalen, efter att de först anmälda justerat antalet deltagare. Därför är anmälan nu stängd.

Sorry! The festival is full.

There are more choirs in the queue than we expect that there will be room for at the festival, when the first registered choirs adjust the numbers of participants. Therefore, the registration is now closed.